Disclaimer

supply company nederland (Kamer van Koophandel: 55580130), hierna te noemen SCN, verleent u hierbij toegang tot www.supplycompany.eu ("de website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.


Beperkte aansprakelijkheid

Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de bezoeker/gebruiker.


Hoewel SCN haar uiterste best doet alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan SCN niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defecten of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website of de informatie die zij aanbied.


SCN behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


Informatie op de website

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de website.


In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.


Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan SCN nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Op deze website kunnen interactieve pagina’s aangeboden worden, zoals reviews en Q&A’s. SCN is niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen die door bezoekers/gebruikers op de website geplaatst zijn. Deze meningen en boodschappen geven niet de mening of het beleid van SCN weer.


Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van SCN, tenzij anders aangegeven.


Zonder schriftelijke toestemming van SCN is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.


Auteursrechten

Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming.


Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van SCN, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


Overig

Deze disclaimer heeft uitsluitend betrekking op deze applicatie.


supply company nederland, januari 2024